გუნდი

სახელი და გვარი:
ნინო მამულაშვილი 

პოზიცია:
ტრენერი.ფსიქოლოგი

სამუშაო აღწერილობა:
უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის მიერ მომზადებული მოდულის მიხედვით,ტრენინგის განხორციელებას, პროგრამაში ჩართული ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმასა და განხორციელებას, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას. 

სახელი და გვარი:
ეკა გვეტაძე

პოზიცია:
სასიცოცხლო უნარების კლუბის ტრენერი. 

სამუშაო აღწერილობა:
უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის მიერ მომზადებული მოდულის მიხედვით ტრენინგის განხორციელებას,პროგრამაში ჩართული ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის ღონიძიებების დაგეგმასა და  განხორციელებას ,ასევე  საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურ  და ჯგუფურ მუშაობას. 

სახელი და გვარი :
ეკა კეპაშვილი

პოზიცია:
სპეციალური პედაგოგი 

სამუშაო  აღწერილობა:
დღის ცენტრებში მყოფი ბენეფიციარების საჭიროებების გამოკვეთა ,შეფასება და სამუშაოს დაგეგმვა საგანმანათლებლო კუთხით. ინდ.გეგმების შედგენა/შევსება და სამომავლო გეგმების დასახვა/განხორციელება. 

სახელი და გვარი :
მარიამ ედილაშვილი

პოზიცია:
სპეციალური პედაგოგი 

სამუშაო აღწერილობა:
დღის ცენტრებში მყოფი ბენეფიციარების საჭიროებების გამოკვეთა ,შეფასება და სამუშაოს დაგეგმვა საგანმანათლებლო კუთხით. ინდ.გეგმების შედგენა/შევსება და სამომავლო გეგმების დასახვა/განხორციელება.

სახელი და გვარი:
თეონა მამუკიშვილი 

პოზიცია:
Სოციალური მუშაკი

სამუშაო აღწერილობა:
ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობა, საგნების პედაგოგების ცნობიერების ამაღლება ქუჩსთან კავშირში მყოფ ბავშვებთან მუშაობის სტრატეგიების მიმართლებით. 

სახელი და გვარი:
თინათინ ვარამაშვილი

პოზიცია:
სპეც.პედაგოგი და ტრენერი 

სამუშაო აღწერილობა:
დღის ცენტრებში მყოფი ბენეფიციარების საჭიროებების გამოკვეთა ,შეფასება და სამუშაოს დაგეგმვა საგანმანათლებლო კუთხით. ინდ.გეგმების შედგენა/შევსება და სამომავლო გეგმების დასახვა/განხორციელება.რთული ქცევის ბავშვებთან მუშაობა და სასკოლო ადაპტირების უზრუნველყოფა. 

სახელი და გვარი: 
მაია ასლანიშვილი 

პოზიცია:
სპეც.პედაგოგი 

სამუშაოს აღწერილობა:
დღის ცენტრებში მყოფი ბენეფიციარების საჭიროებების გამოკვეთა ,შეფასება და სამუშაოს დაგეგმვა საგანმანათლებლო კუთხით. ინდ.გეგმების შედგენა/შევსება და სამომავლო გეგმების დასახვა/განხორციელება.რთული ქცევის ბავშვებთან მუშაობა და სასკოლო ადაპტირების უზრუნველყოფა. 

სახელი და გვარი:
ნინო ბუაძე 

პოზიცია:
ფსიქოლოგი,კონსულტანტი.

სამუშაო აღწერილობა:
პედაგოგების,ტრენერების და ასევე ბენეფიციარებთან კონტაქტში მყოფი სხვა სპეციალისტების კონსულტირება. 

სახელი და გვარი:
მარიამ შუკაკიძე 

პოზიცია:
ფსიქოლოგი/კონსულტანტი 

სამუშაო აღწერილობა:
პროგრამაში ჩართული სპეციალისტების, ტრენერებისა და სპეციალური მასწავლებლების ინდივიდუალური კონსულტაცია, ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობა, საგნის პედაგოგების ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლება. 

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

0 901 900 980
ზარის ღირებულება 1 ლარი