თამთა გიგაური - სპეციალური მასწავლებელი
თამთა გიგაური სპეციალური მასწავლებელია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2016 წლიდან დღემდე მუშაობს. მისი პროფესიული საქმიანობა მოიცავს მიუსაფარი ბავშვების აკადემიური და კოგნიტური უნარების შეფასებას, ინდივიდუალური გეგმის შედგენას, მიზნის შესაბამისი საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებას, სასწავლო პროცესის წარმართვასა და სხვადასხვა სახის გუნდურ აქტივობებში ჩართვას. 
 
თამთას ინკლუზიური განათლების მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ის სხვადასხვა დროს მუშაობდა/მუშაობს შემდეგ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: სპეციალური მასწავლებლის პოზიციას იკავებდა დღის ცენტრ "იმედი განსაკუთრებული ბავშვებისთვის" და თბილისის 36-ე საჯარო სკოლაში. თამთა ასევე არის ინკლუზიური განათლების მიმართულების ტრენერი მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში (მასწავლებლის სახლი).
 
 

FB