სპეციალური მასწავლებელი


სახელი და გვარი:
თამთა
 გიგაური
სტატუსი: სპეციალური
მასწავლებელი 
რამდენი ხანია CSDC-ში მუშაობთ?
მუშაობს 2016 წლიდან დღემდე  

სამუშაო აღწერილობა: მოსწავლეთა აკადემიური, კოგნიტური, სოციალური და სხვა უნარების გაუმჯობესებაზე.

 წარსული გამოცდილება:  სხვადასხვა დროს ინკლუზიური განათლების მიმართულებით მუშაობდა/მუშაობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში .

ჰობი: ,მიყვარს ხატვა"

რითი ამაყობთ? ,,მუშაობის პროცესში, ნებისმიერი რეგალიის, კატეგორიისა და გამოცდილების მქონე ადამიანისთვის, ახერხებს იმას, რომ იყოს თანასწორგანმანათლებელი და არა ზემდგომი პირი."

FB