დონორები და პარტნიორები

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი (CSDC) განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ყველა იმ დონორს და პარტნიორ ორგანიზაციას, ვინც დაარსების დღიდან ჩვენს ორგანიზაციას და ბენეფიციარებს აძლიერებდა.

დონორები:

 1. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (GASW)
 2. ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა
 3. ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)
 4. ევროკავშირი
 5. აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
 6. აშშ-ის საელჩო
 7. აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი
 8. ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”
 9. გლობალური ქალთა ფონდი
 10. FRIDA
 11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 12. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 13. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 14. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
 15. ქალთა ფონდი საქართველოში

პარტნიორები

 1. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰელფინგ ჰენდ
 2. რადიო ჩემი ხმა
 3. არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯე
 4. რადიო შოკოლადი
 5. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ბავშვი და გარემო“
 6. საქართველოს კარიტასი
 7. საზოგადოება „ბილიკი“
 8. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

FB