ნინო თოდუა - დამფუძნებელი, დირექტორი
ნინო თოდუა CSDC-ის დამფუძნებელი და დირექტორია 2010 წლიდან დღემდე. მას ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2004/2006 წლებში. მას ასევე დამთავრებული აქვს ვენის უნივერსიტეტთან არსებული გერმანულის საერთაშორისო უმაღლესი სკოლა 2001 წელს. 

ნინოს აქვს როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2007-2009 წლებში მუშაობდა საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭოში (IREX), ინტერნეტში დაშვებისა და სწავლების პროგრამის ცენტრში (IATP), კომპიუტერული ცენტრის ტრენერ-ადმინისტრატორად, 2010 წლიდან არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის (CSDC) თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. კითხულობდა ლექციებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

 

FB