სოციალური მუშაკი


სტატუსი:
  სოციალური მუშაკი

სახელი და გვარი: მარინე ჭანტურია

რომელი წლიდან მუშაობთ CSDC –ში: 2022 წლიდან დღემდე

სამუშაო აღწერილობა: უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში ჩარიცხულ მიუსაფარ ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარებთან შეხვედრა, ჩარიცხული ბავშვების და მათი ოჯახების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, განათლების მიღების საკითხებში თანამონაწილეობა, სკოლაში ვიზიტი, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, პედაგოგებთან, თანაკლასელებთან და მათ მშობლებთან  შეხვედრა, ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში (ტრენერთან და სპეც.პედაგოგთან) დასწრების უზრუნველყოფა, სპორტული და კულტურულ-შემეცნებითი აქტიობების  დაგეგმვა.

წარსული გამოცდილება:  სახელწიფო სოციალური მუშაკი.

ჰობი: კეთილი საქმეების კეთება, ქველმოქმედება,მოგზაურობა, კულინარია.

რითი ამაყობთ: ჩემი ოჯახით,შვილით, წარსულით...

FB