სასიცოცხლო უნარების კლუბის ტრენერი, ფსიქოლოგი


სტატუსი:
სასიცოცხლო უნარების კლუბის ტრენერი, ფსიქოლოგი
სახელი და გვარი: თამარ ქამადაძე

რომელი წლიდან მუშაობთ CSDC ში: 2022 წლიდან დღემდე

სამუშაო აღწერილობა: უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის მიერ მომზადებული მოდულის მიხედვით ტრენინგის განხორციელებას, პროგრამაში ჩართული ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის ღონიძიებების დაგეგმასა და  განხორციელებას ,ასევე  საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურ  და ჯგუფურ მუშაობას. 

წარსული გამოცდილება: არის ფსიქოლოგი/ექსპერტი, ასევე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლის სოციალური მუშაობის მიმართულებით; მუშაობდა/მუშაობს ფსიქოლოგად როგორც კვლევით ასევე კლინიკური და თერაპიული მიმართულებით; დღემდე სასიცოცხლო უნარების კლუბის ტრენერი.

ჰობი:  სიახლის ძიება, მედიტაცია, კითხვა, ლექსების წერა, მოგზაურობა....

რითი ამაყობთ: ,,ჩემი ოჯახით, ახლობელ/მეგობრებით.  განხორციელებული საქმეების დადებითი შედეგებით"

 

 FB