თამარ ქამადაძე - ფსიქოლოგი

თამარ ქამადაძე საციცოცხლო უნარების კლუბის ტრენერი და ფსიქოლოგია და სამოქალაქო განვითარების ცენტრში (CSDC) 2022 წლიდან დღემდე მუშაობს. თამარი უზრუნველყოფს მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ მომზადებული მოდულის მიხედვით ტრენინგის ჩატარებას, პროგრამაში ჩართული ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის ღონიძიებების დაგეგმასა და განხორციელებას, ასევე  საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურ  და ჯგუფურ მუშაობას. 

 

 

თამარს აქვს მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება ფსიქოლოგის პოზიციაზე როგორც კვლევითი, ასევე კლინიკური და თერაპიული მიმართულებით. თამარი ითავსებს პედაგოგიურ საქმიანობასაც და სოციალურ მუშაობას ასწავლის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

 FB