სოციალური მუშაკი


სტატუსი:
სოციალური მუშაკი

სახელი და გვარი: სალომე ჭონიშვილი

რომელი წლიდან მუშაობთ CSDC ში: 2023 წლიდან დღემდე

სამუშაო აღწერილობა: ,,მიუსაფარ ბავშებს ვეხმარები ჩართულ ბავშვებს შესაძლებლობების, უნარების გაუმჯობესებასა და სკოლაში ინტეგრაციაში;  ხელ ვუწყობ იუსაფარ ბავშვებს საზოგადოებაში თვითრეალიზაციას; საჭიროებისამებრ ვახდენ  რეფერირება/ ადვოკატირება; ვაორგანიზებ მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობას და საჭიროების შემთხვევაში ვახორციელებ გუნდის მუშაობის კოორდინაციას"

 წარსული გამოცდილება:
  სსიპ მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი;

·         ()იპ დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია;

·         სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;

·         სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

ჰობი: თავისუფალი დროის განმარტოებით, სიმშვიდეში გატარება.

რითი ამაყობთ: სამსახურეობრივი სირთულეების წარმატებით გადალახვით.

 

 

FB