ლანა მოწონელიძე - სოციალური მუშაკი
ლანა მოწონელიძე სოციალური მუშაკია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2016 წლიდან დღემდე მუშაობს. იგი ზრუნავს მიუსაფარი ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე, განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების სასკოლო სივრცეში დაბრუნებაზე და მათი სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობაზე. პროგრამის ფარგლებში ლანა  ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს სკოლის მოსწავლეთა მშობლებთან ცნობიერების ამაღლების მიზნით, იყო მხარდამჭერი სკოლის მასწავლებლებისთვის და თანამშრომლობდა ადმინისტრაციულ რგოლთან, პერიოდულად გეგმავდა შეხვედრებს, სადაც ხდებოდა დამატებითი საჭიროებების იდენტიფიცირება.

ლანას აქვს მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება სოციალური მუშაობის სფეროში. 2012 წლიდან დასაქმებულია სოციალური მუშაკის პოზიციაზე. მუშაობს სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან - რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან, კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან, ძალადობის მსხვერპლ და მიუსაფარ ბავშვებთან.


FB