ირინა ბოლქვაძე - სპეციალური მასწავლებელი

ირინა ბოლქვაძე პროფესიით სპეციალური მასწავლებელია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC)  2022 წლიდან დღემდე მუშაობს. მისი პროფესიული საქმიანობა მოიცავს მიუსაფარი ბავშვების აკადემიური და კოგნიტური უნარების შეფასებას, ინდივიდუალური გეგმის შედგენას, მიზნის შესაბამისი საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებას, სასწავლო პროცესის წარმართვასა და სხვადასხვა სახის გუნდურ საქმიანობაში ჩართვას. 


იგი პარალელურად 
 დღემდე  მუშაობს უფროს სპეციალურ მასწავლებლად სსიპ რუსთავის მე-10 საჯარო და სსიპ ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ რუსთავის 26-ე საჯარო სკოლებში. გარდა ამისა, ირინა მუშაობდა სოციალური მუშაკის პოზიციაზე საქართველოს კარიტასის ქ.რუსთავის მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო თავშესაფრისა და დღის ცენტრში, იყო სასწავლო ცენტრ "განათლება პლუსის" მენეჯერი და დამხმარე პედაგოგი ფსიქო-რეაბილიტაციის დღის ცენტრ "საპოვნელაში".

 

 

FB