სპეციალური მასწავლებელი

სტატუსი: სპეციალური მასწავლებელი

სახელი და გვარი: ირა ბოლქვაძე

რომელი წლიდან მუშაობთ CSDC ში: 2022 წლიდან დღემდე

სამუშაო აღწერილობა: მიუსაფარი ბავშვების აკადემიური და კოგნიტური უნარების შეფასება, ინდივიდუალური გეგმის შედგენა , მიზნის შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება.  სხვადასხვა სახის გუნდურ აქტივობებში ჩართვა.

წარსული გამოცდილება:

სსიპ ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ რუსთავის 26-ე საჯარო სკოლა- უფროსი სპეციალური მასწავლებელი დღემდე

სსიპ რუსთავის მე-10 საჯარო სკოლა- უფროსი სპეციალური მასწავლებელი დღემდე

საქართველოს კარიტასის ქ. რუსთავის  მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო თავშესაფრის და დღის ცენტრის სოციალური მუშაკი

სასწავლო ცენტი „განათლება პლიუსი“- მენეჯერი

ფსიქო- რეაბილიტაციის დღის ცენტრი „საპოვნელა“ - დამხმარე პედაგოგი

რითი ამაყობთ: ჩემი საქმიანობით

 

 

 

FB