მისია და საქმიანობის სფეროები

მისია

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის (CSDC) უმთავრესი მისია გახლავთ მოწყვლადი ქალებისა და ბავშვების ადვოკატირება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება სამოქალაქო უფლებების დაცვის, ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფით, რათა მათ შეძლონ ღირსეული და დამოუკიდებელი ცხოვრება.

საქმიანობის სფეროები

  • მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება.
  • დევნილ და კონფლიტურ ზონაში მცხოვრები ქალთა გაძლიერება.
  • ტექნოლოგიების დანერგვა განვითარებისათვის.

სტრუქტურა

სტრუქტურა

FB