კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 28/1
ელ.ფოსტა:
CLOAKING
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი
ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

FB