ფსიქო-სოციალური და იურიდიული დახმარება საქართველოში მცხოვრებ უკრაინელ ქალებს
 
#სამოქალაქოსაზოგადოებისგანვითარებისცენტრი საქართველოში მცხოვრები ლტოლვილი უკრაინელი ქალებისა და გოგონების მხარდასაჭერად, საქართველოს მასშტაბით ფსიქო-სოციალურ სერვისს ახორციელებს.
მიმდინარე პროგრამების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის პრეზიდენტი ნინო თოდუა, და პროექტის ასისტენტი ანა ქვარცხავა პირველი არხის დილის გადაცემაში გვიამბობენ.


FB