"მიხარია, რომ ვიძენ დამატებით ცოდნას და გამოცდილებას...",,მიხარია, რომ ვიძენ დამატებით ცოდნას და გამოცდილებას... ამ ბავშვებს აუცილებლად სჭირდებათ საზოგადოების, პედაგოგების, ოჯახის და ყველას დახმარება"- ქ.ნ გულნაზ ყვავაძე.


,,,,Happy To gain more knowledge and experience as well..These children definitely need the help of the community, teachers, family and everyone"-Mrs.Gulnaz Kvavavdze"

FB