ახალგაზრდა ქალთა კლუბები - Young women's clubs

პროექტი „ახალგაზრდა ქალთა კლუბები“/ Project-“Young Women’s Club” პროექტი-„ახალგაზრდა ქალთა კლუბები“ განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია და „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი (CSDC)“-ისა და „ჰელფინგ ჰენდ“-ის მიერ საერთაშორისო ფონდ „Frida”-ს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში ტრენინგნს დაესწრო 30 მონაწილე, ამათგან 15 მონაწილე გახლდათ საქართველოს კონფლიქტური რეგიონიდან. აფხაზეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს თავიანთი თბილისელი თანატოლები მასპინძლობდნენ. პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა 4 კლუბი. მათ შორის ერთი თბილისში და 3 კონფლიქტურ რეგიონში. პროექტის მონაწილეები უახლოეს მომავალში განახორციელებენ თავიანთი კლუბის პროექტებს და საკუთარ წვლილს შეიტანენ ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში თბილისსა და საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონში.


Project “Young Women’s Club” implemented by NGO’s and Civil Society Development centre (CSDC) and Helping Hand with the financial support of FRIDA. Frame of project “Young Women’s Club” trained 30 young women and girls in follow topics: Women’s Right; Gender Equity; Leadership, Team work; Personal Development and Problem Solving; After five days of trainings project participants established 4 “Young Women’s Club”; During the training project participants discussed and worked on future plans; as an result at the end of the September Young Women’s club members will start implementation of their own projects and on this way will play key role empowering women and girls as in Tbilisi, also in Conflict Region of Georgia. (Abkhazia)

FB