გოგონების ხმა მშვიდობის მშენებლობაში

„გოგონების ხმა მშვიდობის მშენებლობაში“ განხორციელდა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებიც ცენტრის მიერ ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeeVW047Be8&feature=youtu.be

Girl's voice in peace building implemented by the center of Civil Society Development with the support of Global foundation of Woman

https://www.youtube.com/watch?v=ZeeVW047Be8&feature=youtu.be

FB