ახალგაზრდები სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში 2011

საბოლოო შეხვედრა, მრგვალი მაგიდა, ფლეშმობი, და ექსკურსია ბოტანიკურ ბაღში


Young people at the service of civil society

Final meeting, round table, Flashmob and excursion to the botanical garden

FB