ტრენინგი "პროექტის მართვა" Training - To manage the project

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი (CSDC) ახორციელებს მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის თანამშრმოლებისათვის ტრენინგს თემაზე "პროექტის მართვა"; ტრენერები: Pharna Dvali Nino Saladze


The center of Civil society development conducts training of municipality employees on project management under the Municipal Services and development

FB