საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ქალებისა და გოგონების ფსიქო-სოციალური და სამართლებრივი მხარდაჭერა

*For English&Ukrainian Scroll Down*
 
<br /><span class=Სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი საქართველოში მცხოვრები, ლტოლვილი უკრაინელი ქალებისა და გოგონების მხარდასაჭერად ფსიქო-სოციალურ სერვისს განახორციელებს.
<br /><span class=ქალთა გლობალური ფონდთან პარტნიორობით, CSDC უზრუნველყოფს კრიზისული დახმარება გაუწიოს უკრაინელ ქალებსა და გოგონებს მენტალური ჯანმრთელობისა და შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, მათ შორის ონლაინ სერვისზე წვდომას პროფესიონალ ფსიქოლოგებთან, იურისტებთან და კარიერის მხარდაჭერის კონსულტანტებთან.
<br /><span class=პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა სოციალურ ინტეგრაციას, ცოდნის გაღრმავებასა და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებას სხვადასხვა თემებზე - მათ შორის კონფლიქტის მოგვარების, გენდერული ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების შესახებ.
<br /><span class=საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ქალების პრობლემებზე რეაგირებისა და სექტორთაშორისო თანამშრომლობის მიზნით CSDC გამართავს დისკუსიებსა და სამუშაო შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, მთავრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან.

FB