გენდერი და ქალთა უფლებები


არასამთავრობო ორგანიზაცია “ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი (CSDC)”

გენდერი და ქალთა უფლებები 

შინაარსი
1. გენდერის კონცებცია;
2. გენდერული პერსპექტივები;
3. საუბრები გენდერული ძალადობის შესახებ;
4. ქალთა უფლებები ადამიანის უფლებებია;
5. საერთაშორისო სამართლის ინსტრუმენტები;
6. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია-მსოფლიო მოხსენება ძალადობასა და ჯანმრთელობის შესახებ. სამქომედო რეკომენდაციები;
7. საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ

პროექტი ხორციელდება ქალთა ფონდი საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით

FB