ლელა კოხრეიძე - სპეციალური მასწავლებელი
ლელა კოხრეიძე სპეციალური მასწავლებელია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2022 წლიდან დღემდე მუშაობს. მისი საქმიანობა მოიცავს ბენეფიციარების საჭიროებების გამოკვეთას, მათ შეფასებას, ინდივიდუალური გეგმის შედგენასა და განვითარებას, მიუსაფარი ბავშვების აკადემიური და კოგნიტური უნარების შეფასებას, სასწავლო პროცესის წარმართვასა და სხვადასხვა სახის გუნდურ აქტივობებში ჩართვას.
 
 
ლელას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს სპეციალური მასწავლებლის პოზიციაზე. ის მუშაობს სამტრედიის #15 საჯარო სკოლაში სპეციალურ პედაგოგად. 2014 წლიდან დღემდე არის უფროსი აღმზრდელი World Vision საქართველოში.

FB