სპეციალური მასწავლებელი

 


სახელი და გვარი: ნატო ვარამაშვილი

სტატუსი: სპეციალური მასწავლებელი

რომელი წლიდან მუშაობთ CSDC ში: ,,2022 წლიდან დღემდე"

სამუშაო აღწერილობა: დღისა და 24 საათიან თავშეფასარში მიუსაფარი ბავშვებისთვის საჭიროებების გამოკვეთა, შეფასება და სამუშაოს დაგეგმვა საგანმანათლებლო კუთხით.

 წარსული გამოცდილება (მოკლედ): ,,1996 წლიდან 2017 წლამდე ქ.თბილისი მე- 200 საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 2006წლიდან 2011 წლამდე ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრი, პედაგოგად. 2011 წლიდან 2013წლამდე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი,ინკლუზიური განათლების დანერგვა და ხელშეწყობა ტრენერ-კონსულტანტი.2014წლიდან 2016 წლადე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა, . თბილისის მე-200 საჯარო სკოლის სასკოლო კოორდინატორი. 2014წლიდან 2016წლამდე . თბილისი 72- საჯარო სკოლა,  აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეების ინტეგრირებული  კლასის სპეციალური მასწავლებელი. 2017 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი 132- საჯარო სკოლა, სპეციალური მასწავლებელი."

 
ჰობი: საგანმანათლებლო, დამხმარე რესურსების შექმნა

რითი ამაყობთ: “მაბედნიერებს ჩემს მოსწავლეებთან ურთიერთობა და ის ფაქტი, რომ მათ განვითარებაში ჩემი წვლილი შემაქვს“

 

 

FB