ნატო ვარამაშვილი - სპეციალური მასწავლებელი

 

ნატო ვარამაშვილი სპეციალური მასწავლებელია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2022 წლიდან დღემდე მუშაობს. მისი საქმიანობა მოიცავს დღისა და ღამის 24 საათიან თავშესაფარში მიუსაფარი ბავშვებისთვის საჭიროებების გამოკვეთას, შეფასებასა და სამუშაოს დაგეგმვას საგანმანათლებლო კუთხით.
 
ნატოს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. ის სხვადასხვა დროს მუშაობდა/მუშაობს შემდეგ სასწავლო დაწესებულებებში:  ქ.თბილისი მე - 200 საჯარო სკოლა - ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, „ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრი“ - პედაგოგი, „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი“ (მასწავლებლის სახლი) - ტრენერ-კონსულტანტი.  ქ. თბილისი 72-ე საჯარო სკოლა - აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეების ინტეგრირებული კლასის სპეციალური მასწავლებელი. ქ. თბილისი 132-ე საჯარო სკოლა - სპეციალური მასწავლებელი.
 

 

 

FB