ნინო მამულაშვილი - ფსიქოლოგი, ტრენერი

ნინო მამულაშვილი ფსიქოლოგი&ტრენერია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2017 წლიდან მუშაობს. ის უზრუნველყოფს მულტიგუნდის მიერ მომზადებული მოდულის მიხედვით ტრენინგის გახორციელებას, პროგრამაში ჩართული ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებიებების დაგეგმასა და განხორციელებას. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას.

 

ნინოს აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება. 2005 წლიდან დღემდე მუშაობს ,,სოციალური თერაპიის სახლში" სოც. თერაპევტად.

 

 

FB