მარიამ კახიძე - სტაჟიორი
მარიამ კახიძე ,,სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრს (CSDC) 2021 წლიდან შემოუერთდა სტაჟიორის პოზიციაზე. მისი საქმიანობა მოიცავდა ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ პროექტებში ჩართულობას და ახალი იდეების გენერირებას. იგი უზრუნველყოფდა პროექტულ მხარდაჭერას ანგარიშების მომზადებასა და ანალიზში. 
 
მარიამი 2018 წლიდან დღემდე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ის 2018-2019 წლებში იყო გლობალური კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია ,,ეისითის" ინტერვიუერი და ანალიტიკოსი. 2019-2020 წლებში იყო ციფრული ინდუსტრიის აკადემიის ბიზნეს მენეჯმენტის კონსულტანტი და პარალელურად მონაწილეობდა სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართულებით მიმდინარე ვორქშოპებში. დღემდე ჩართულია ,,უნილაბის" პროექტში ,,ციფრული მარკეტინგის საფუძვლები."
 

FB