თამუნა მანველიშვილი - სტაჟიორი

თამუნა მანველიშვილი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) სტაჟიორად მუშაობდა. ის სწავლობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვან პროგრამაზე. მისი საქმიანობა მოიცავდა ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ პროექტებში ჩართულობასა და ახალი იდეების გენერირებას. 

თამუნა ყოველთვის აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო ცხოვრებაში. იგი 2018-2019 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ამერიკის შერთებულ შტატებში FLEX-ის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. იქ მიღებული გამოცდილება და ცოდნა მას ყოველთვის ეხმარებოდა შეეტანა განსხვავებული ხედვა ორგანიზაციის საქმიანობაში. თამუნა  პარალელურად გადიოდა სტაჟირებას საერთაშორისო განათლების ამერიკულ საბჭოებში 2020-2021 წლებში. 

FB