მარიამ ედილაშვილი - სპეციალური პედაგოგი
 
მარიამ ედილაშვილი სპეციალური პედაგოგია და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრში (CSDC) 2018-2021 წლებში მუშაობდა. მისი საქმე მოიცავდა დღისა და ღამის 24 საათიან ცენტრებში მყოფი ბენეფიციარების საჭიროებების გამოკვეთას, შეფასებასა და სამუშაოს დაგეგმვას საგანმანათლებლო კუთხით.
 
მარიამი 2011-2013 წლებში იყო მოხალისე სპეციალური მასწავლებელი არაერთ სასწავლო დაწესებულებაში, მათ შორის: 126-ე საჯარო სკოლა, ასოციაცია „ანიკა“, მე-10 საჯარო სკოლა, 170-ე ბაგა-ბაღი. 2013-2014 წლებში იყო მასწავლებლის ასისტენტი მე-200 საჯარო სკოლაში. 2014-2015 წლებში 41-ე სკოლაში მუშაობდა აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეების ინტეგრირებული კლასის სპეციალურ მასწავლებლად.2014 წელს სპეციალური მასწავლებელი იყო 58-ე საჯარო სკოლაში. ამავე სპეციალობით აგრძელებდა საქმიანობას 2015-2016 წლებში ბაგა-ბაღ „ბემბისა“ და „ World vision Georgia“-ში. 2016 წლიდან დღემდე გახლავთ სპეციალური მასწავლებელი მე-2 ბაგა ბაღში. 
 

FB