მიუსაფარი და მარტოხელა ქალების ხელშესაწყობად მიმდინარე CSDC-ის პროექტის პირველი ფაზა დასრულდა!

ნახეთ შემაჯამებელი ვიდეო და  ინტერვიუ პროექტის ხელმძღვანელთან, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის დირექტორთან - ნინო თოდუასთან;
პროექტი - 2020 წლის აგვისტოდან 2021 წლის იანვრის ფარგლებში - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ორგანიზებით (CSDC)  და ,,ქალებისთვის გლობალური ფონდის’’ (Global Fund for women) მხარდაჭერით მიმდინარეოდა. პროექტის მთავარი მიზანი  მიუსაფარი და მარტოხელა ქალების ხელშეწყობა და მათი პრობლემების იდენტიფიცირება იყო.

ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

FB