დედამიწის დღე

22 აპრილს თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის მიუსაფარ ბავშთა ტრანზიტულ ცენტრში ბენეფიციარების ჩართულობით აღინიშნა დედამიწის საერთაშორისო დღე. ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალისტებმა მიაწოდეს ინფორმაცია ბავშვებს გარემოს დაცვის მხარდამჭერი ღნისძიებების მნიშვნელობაზე, გაიმართა დისკუსია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ინდივიდის ჩრთულობა და ზრუნვა, რა რესურსი არსებობს დედამიწის  დასაცავად, მონაწილეებმა შექმნეს ნახატები, მხარდამჭერი ბანერი დარგეს ხეები. გაუზიარეს ერთმანეთს დადებითი სურვილები და შესაძლებლობები, რაც თითოეულ მათგანს შეუძლია დედამიწის უსაბრთხოებისთვის.
ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

FB