საინფორმაციო კამპანია დუშეთის რაიონში

15-16 თებერვალს, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საინფომაციო კამპანია ოჯახების გაძლიერება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. შეხვედრები გაიმართა დუშეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, დუშეთს #1 საჯარო სკოლის პედაგოგებთან და მშობლებთან, #1 ბაგა-ბაღის პედაგოგებთან და მშობლებთან, სოფელ საკრამულის პედაგოგებთან და სოფელ ბაზალეთის სამედიცინო ამბულატორიის პერსონალთან.
ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

0 901 900 980
ზარის ღირებულება 1 ლარი