საინფორმაციო კამპანია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში

13-14 თებერვალს, მცხეთის მუნიციპალიტეტში, პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია ოჯახების გაძლიერება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. შეხვედრას ესწრებოდნენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები.
ვებგვერდი დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის მიერ პროექტის „სოციალურ მუშაკთა თანამშრომლობა სოციალური განვითარებისათვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Hilfswerk Austria International-თან ერთად

 

Austrian Development Cooperation

0 901 900 980
ზარის ღირებულება 1 ლარი